02 259 6187-8

บริษัท  เน็กซ พอยท จำกัด (มหาชน) : Brochure Catalog Design

 

 

 

POLESTAR EV Minibus

 

 

 

 

Cover – Back

 

 

 

Inside – Design

 

 

 

 


 

 

 

STREAMX EV Minibus

 

 

 

 

Cover – Back

 

 

 

Inside – Design