02 259 6187-8

UNIWAVE ., LTD.

 

Logo Design

Concept 3 : เน้นการนำเสนอโดยเน้นที่ตัว U และ W เพื่อสร้างความจดจำในตัว Uniwave โดยประกอบกับเส้นกราฟิกที่เข้ามาผสมผสาน โดยสื่อถึงการส่งต่อไปจนถึงไอคอนน้ำมัน เพื่อความชัดเจนในตัวธุรกิจ

 

 


 

Stationary Set

 

 

Business Card

 

 

 

 


 

 

Envelope_Letter

 

 

 

 


 

Letter Head

 

 

 

 


 

 

 

Envelope_9 x 12″