02 259 6187-8
 

T.Thaweekit Co., Ltd.

 

 

 

Sketch Design

Concept2 : เน้นการเข้าถึงที่เรียบง่าย ด้วยการใช้ภาพสินค้าทั้ง 5 หมวดใน ต.ทวีกิจ มาจัดวางให้ดูโดดด่นและเห็นชัดถึงจุดประสงค์ของธุรกิจ รวมเข้ากับการดีไซน์ที่ใช้เทคนิคการย้อมสีภาพเพื่อไม่ให้ภาพมารบกวนตัวสินค้า และยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวงานและองค์การไปในตัว โทนสีที่นำมาใช้คือ น้ำเงิน+เหลือง เป็นสีของทางร้านค้า ต.ทวีกิจ เป็นโทนคู่สีที่จะทำให้ลูกค้าจดจำตัวองค์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

Cover_Back

 

 

Cover_Back Option 2

 

 

 

Page 2-3

 

 

 

Page 4-5

 

 

 

Page 6-7

 

 

Page 8-9

 

 

Page 10-11

 

 

Page 12-13

 

 

Page 14-15

 

 

Page 16-17

 

 

Page 18-19

 

 

Page 20-21

 

 

Page 22-23

 

 

Page 24-25

 

 

Page 26-27

 

 

Page 28-29

 

 

Page 30-31

 

 

Page 32-33

 

 

Page 34-35

 

 

Page 36-37

 

 

Page 38-39

 

 

Page 40-41

 

 

Page 42-43

 

 

Page 44-45