02 259 6187-8

Mckey Food Services (Thailand) Ltd.

 

Concept : สไตล์งานเป็นลักษณะ Graphic Composition จะเน้นการจัดวางภาพให้ดูเป็น Corporate ให้ตัวภาพที่ใช้สื่อคล้องไปกับตัวเนื้อหา

ลักษณะของสีที่ใช้จะดึงลักษณะสีของโลโก้เข้ามาใช้เป็นสีหลักเพื่อให้เกิดความจดจำในตัวบริษัท

 

Outside Design

 

 

 

 

*Content เป็นการวางม็อคอัพเท่านั้น