02 259 6187-8
Leadway Heavy_Calendar 2021

 

Design 1

Concept 1 : แบบที่ 1 นำเสนอโดยการใช้กราฟิกของลายเส้นผสมผสานกับภาพสถานที่จริง โดยการใช้ตัวหนังสือทำเป็นกราฟิกให้เห็นถึงความมีมิติของภาพ

ลักษณะของสีใช้เป็นโทนสีน้ำตาล เพื่อสื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง แต่ดูสร้างมูลค่าให้ดูเป็นของพรีเมียม เหมาะแก่การให้ปฏิทินเป็นตัวแทนของขวัญในช่วงปีใหม่จากทางลีดเวย์


JANUARY

 

 

 

FEBRUARY

 

 

 

MARCH

 

 

 

APRIL

 

 

 

 


LEADWAY  HEAVY