02 259 6187-8

Isuzu genuine accessories ‘s e-catalogue 

 

 

 

 

Sketch Design 1

Concept : การออกแบบดู  Modern หรูหรา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Brand และ Product  ผสมผสานกับภาพผลิตภัณฑ์และ Logo การใช้ภาพนำเสนอลักษณะของภาพที่จะสื่อให้เห็นถึงลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ

การใช้สีโดยเน้นสีของภาพผลิตภัณฑ์ประกอบกับสีพื้นหลังที่เป็นสีขาว ทำให้ดูครีน ดูสะอาด มีความทันสมัย + เทคโนโลยี และเป็นเอกลักษณ์

 

 

Pages 1

Pages 2

Pages 3

Pages 4

 

 

 


 

 

 

 

Sketch Design 2

Concept : การออกแบบ Contemporary ที่มีความมั่นคง เป็นแบบแผน ดูร่วมสมัย + กับกราฟิกที่ผสมผสานกับภาพผลิตภัณฑ์ที่จะสื่อให้เห็นถึงลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะต้นฉบับเสมือนจริง

การใช้สีจะดูหนักแน่น มั่นคง มีการใช้สีฟ้าที่มาจาก Logo Brand มาเป็นองค์ประกอบหลัก

Pages 1

Pages 2

Pages 3

Pages 4

 


 

 

 

Pages 1

Pages 2

Pages 3

Pages 4